Durant el curs 2016-2017 continuarem amb el projecte T’ESCOLTEM que com ja sabeu es tracta d’una iniciativa de la Junta de l’AMPA FEDAC Santa Coloma que va començar el curs 14-15 i que té l’objectiu d’aproximar l’AMPA a les famílies.

Amb l’obertura d’aquest canal pretenem aconseguir una comunicació eficaç i directa amb les famílies i al mateix temps poder canalitzar d’una manera formal tots els vostres suggeriments, idees, comentaris, aportacions, queixes i felicitacions que ens feu arribar.

Per a això, hem creat un document el qual ha de ser emplenat per l’interessat i enviar-ho a través de correu electrònic ampafedacsantacoloma@gmail.com o lliurar-ho en recepció en un sobre tancat a nom de la Junta de l’AMPA FEDAC Santa Coloma.

Una cordial salutació
Junta AMPA FEDAC Santa Coloma