Dia: 16 de Setembre de 2014
Hora: 18’30

Ordre del dia
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior
2.- re-Organització interna i propostes
3.- Loteria Nadal 2014
4.- Carnaval 2015
5.- Festa de la tardor
6.- Precs i preguntes