Nota de premsa CCAPAC

2015_06_11-Impost-de-societats-1

Els canvis en la llei d’Impost de Societats, insuficients per a un gran nombre de petites associacions

Totes les federacions d’AMPAs de Catalunya defensen noves modificacions

La nova llei d’Impost de Societats, en vigor des del passat dia 1 de gener de 2015, comportava un canvi notable, si no en la tributació, sí en la gestió d’un bon nombre de petites entitats, entre les quals les AMPAs.

La supressió de l’exempció de declarar comportarà a partir d’ara una colla d’obligacions comptables i de gestió que suposaran un encariment notori i, per tant, una amenaça a la subsistència de les entitats més modestes.

El problema, després d’una primera revisió de la Llei, rau en la progressiva restricció del caràcter de les “rendes exemptes”, que exclou clarament els ingressos obtinguts en l’exercici d’una activitat per la qual es percep una contraprestació econòmica, sense cap més matisació. Aquest tipus d’activitats són freqüents en el món associatiu (per exemple, les extraescolars que organitzen les AMPAs) i necessàries en la recerca de finançament (merchandising). El límit de 2.000 euros en els ingressos d’aquest tipus d’activitat (considerats rendes no exemptes) o la necessitat d’estar sotmesos a retenció, és tan excloent que aquesta exempció pràcticament no beneficiarà ningú.

Les AMPAs són associacions sense afany de lucre reconegudes legalment que agrupen, voluntàriament, pares i mares dels centres educatius. La seva finalitat és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu. A Catalunya exerceixen un paper molt important en els centres educatius.

Són moltes les persones que, desinteressadament, dediquen temps i esforços a mantenir i potenciar la tasca de l’AMPA, a implicar-hi les famílies, dinamitzar activitats i, sobretot, impulsar una comunitat escolar implicada en la millora del centre educatiu, ja que la participació de les famílies en els centres és un element clau per a l’èxit educatiu.

No es pot aclaparar amb més obligacions un tan elevat nombre de petites entitats (socials, culturals, associacions de veïns, de pares i mares…) que habitualment funcionen des d’un estricte voluntariat i, en el cas de les AMPAs, a més, sotmeses a una renovació freqüent dels òrgans de govern que encara en dificulten més l’estabilitat i la continuïtat. Aquestes noves obligacions comportarien la necessitat de recórrer a professionals externs, amb un cost econòmic afegit a la ja precària economia d’aquestes entitats.

Les Federacions d’AMPAs catalanes que signem aquest manifest demanem al Parlament de l’estat espanyol la rectificació dels requeriments exigits a les nostres entitats respecte l’Impost sobre Societats per aconseguir unes condicions d’exempció més realistes i no merament simbòliques, que haurien de passar precisament per revisar el tractament d’aquestes rendes no exemptes.

  • AFAEC | Federació d’AMPAs de l’Agrupació Escolar Catalana
  • CCAPAC | Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
  • FAMPADI | Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes amb Discapacitat Intel·lectual
  • FAPAC | Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
  • FAPAES | Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Ensenyament Secundari de Catalunya
  • FAPEL | Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Escoles Lliures de Catalunya

Barcelona, 11 de juny de 2015

També et pot interessar...

Comments are closed.