Exhibició coescolar de Karate-do Shotokan organitzada per l’AMPA FEDAC Santa Coloma curs 2016-2017.