La pàgina de Facebook que edita l’AMPA FEDAC Santa Coloma des de l’any 2013, forma part dels 15 casos d’èxit que l’agència 140 Comunicació ha inclòs en la seva ponència “Experiència de bones pràctiques de comunicació als AMPAS”.

Entre els criteris que els membres de l’agència 140 Comunicació han tingut en compte per seleccionar-nos com un cas d’èxit destaquen la generació d’informació d’interès per a pares i mares (recursos educatius, articles, activitats i formació) i compartir activitats de l’AMPA i del centre educatiu.

Des de la comissió de comunicació de l’AMPA FEDAC Santa Coloma volem agrair aquest reconeixement, el qual impulsa el nostre compromís de millorar i avançar en el projecte de comunicació, AMPA 2.0.

01_CCAPAC_festaabril_low-1