Curs 2019-2020

  Catàleg d’Activitats Coescolars
  Inscripció Activitats Coescolars
  Sol·licitud d’Inscripció AMPA
  Sol·licitud d’Inscripció Junta Directiva AMPA

 Curs 2017-2018

  Catàleg d’Activitats Coescolars
  Inscripció Activitats Coescolars
  Sol·licitud d’Inscripció AMPA
  Sol·licitud d’Inscripció Junta Directiva AMPA

 Memòries

  Memòria d’Activitats – Memòria Econòmica 2013-2014
  Memòria d’Activitats – Memòria Econòmica 2014-2015
  Memòria d’Activitats – Memòria Econòmica 2015-2016
  Memòria d’Activitats – Memòria Econòmica 2016-2017

 Actes

   Actes reunions Junta Directiva AMPA FEDAC Santa Coloma – 2017-2018
   Actes reunions Junta Directiva AMPA FEDAC Santa Coloma – 2016-2017
   Actes reunions Junta Directiva AMPA FEDAC Santa Coloma – 2015-2016
   Actes reunions Junta Directiva AMPA FEDAC Santa Coloma – 2014-2015
   Actes reunions Junta Directiva AMPA FEDAC Santa Coloma – 2013-2014