Assemblea general ordinària

Dia: 9 de novembre de 2019

Lloc: Escola FEDAC Santa Coloma Hora: 10’00 hores.

Ordre del dia:

1.- Salutació del president

2.- Presentació i si escau aprovació de comptes del curs 2019-2020

3.- Lectura si escau aprovació de l’acta anterior. L’acta a aprovar estarà disponible de ser consultada per a tots els socis/sòcies el dia 29 d’octubre i el 5 de novembre de 17 a 18’15 hores al despatx de l’AMPA. Per tal de no allargar tant la pròpia assemblea, no es farà la lectura habitual a l’inici d’aquesta, sinó que es presentaran Les esmenes, cas que n’hi hagi, i es passarà a la seva aprovació.

4.- Presentació de la Memòria d’activitats curs 2018-2019

5.- Baixes. renovació i incorporació de membres a la Junta. Aquelles persones interessades en incorporar-se a la Junta. cal que omplin la butlleta a peu de pagina i/o enviar un correu. ampafedacsantacolomaagmail.com amb les mateixes dades. Posteriorment caldrà que la retornin abans del divendres dia 8 de novembre.

6.- Adaptació dels Estatuts a la nova normativa.

7.- Modificació del nom actual per passar a la denominació AFA FEDAC STA. COLOMA.

8.- Torn de preguntes, aclariments i propostes.

Animem a tots els socis i sòcies a participar a l’Assemblea.

Junta directiva de I’AMPA FEDAC Santa Coloma