Descarrega’t la convocatòria

Per la present, totes les famílies sòcies de l’AMPA FEDAC Santa Coloma quedeu convocades a l’assemblea general ordinària amb la data i ordre del dia que s’especifica a continuació:

Assemblea general ordinària
Dia: 20 d’octubre de 2018
Lloc: Escola FEDAC Santa Coloma
Hora: 10’00 hores.

Ordre del dia:
1.- Salutació del president
2.- Presentació i si escau aprovació de comptes del curs 2017-2018
3.- Lectura i si escau aprovació de l’acta anterior. L’acta a aprovar estarà disponible de ser consultada per a tots els socis/sòcies el dia 9 i 16 d’octubre de 17 a 18’30 hores al despatx de l’AMPA . Per tal de no alargar tant la pròpia assemblea, no es farà la lectura habitual a l’inici d’aquesta, sinó que es presentaran les esmenes, cas que n’hi hagi, i es passarà a la seva aprovació.
4.- Presentació de la Memòria d’activitats curs 2017-2018
5.- Baixes, renovació i incorporació de membres a la Junta. Aquelles persones interessades en incorporar-se a la Junta, cal que omplin la butlleta a peu de pàgina i/o enviar un correu ampafedacsantacoloma@gmail.com amb les mateixes dades . Posteriorment caldrà que la retornin abans del divendres dia 19 d’octubre..
6.- Torn de preguntes, aclariments i propostes.

Animem a tots els socis i sòcies a participar a l’Assemblea.

Junta directiva de l’AMPA FEDAC Santa Coloma