Com en cursos anteriors, la nostra proposta d’activitats coescolars per al curs 2019-2020 són un compromís amb el Projecte Educatiu de l’Escola FEDAC Santa Coloma i les famílies d’oferir un conjunt d’activitats que, més enllà de l’educació formal, complementin i enriqueixin la formació, estimulin i canalitzin la creativitat dels nostres fills i filles.  

Volem que els nostres fills i filles aprenguin i juguin, que acumulin coneixements, experiències i valors positius, per això les nostres activitats no són solament un lloc on perllongar artificialment la estància a l’escola. També volem que les famílies vegin la evolució dels petits, motiu pel qual intentarem platejar alguna jornada de portes obertes per cada coescolar. 

L’oferta és variada i abasta totes aquelles facetes de la formació i l’oci més demandades per les famílies que formen l’AMPA: Activitats de idiomes, activitats culturals i esportives. 

Enguany em posat moltes novetats i encara haurem de concretar horaris i preus perquè cal saber primer que voleu per poder acabar d’arrodonir les activitats concretes que es duran a terme. Tanmateix, es possible que hàgim de buscar ubicacions externes al col·legi en funció de la demanda que tinguem i de la disponibilitat d’espais que ofereixi l’Ajuntament. 

La empresa que tenim previst incorporar, Lloc de Jocs, fa una oferta variada d’activitats que incorporarem a d’altres amb proveïdors mes específics que ens donen unes pautes per tal de garantir el bon funcionament de totes fes activitats, així corn el desenvolupament integral de l’Infant, ens hem plantejat els següents objectius, que no seran mes que uns petits fonaments dels que partim. Aquesta serà la base, per tal d’anar tots (monitors, empresa, AMPA/AFA, escola, nens i famílies) a una: 

 1. Promoure la comunicació activa i bidireccional entre el centre, (‘equip de monitors, l’AMPA/AFA , els infants, la família i l’empresa. 
 2. Acceptar, respectar i valorar la pròpia identitat dels infants, coneixent les seves possibilitats afectives i de relació ajudant-lo a progressar en la seva autonomia i iniciativa personal. 
 3. Promoure valors d’igualtat, solidaritat i respecte. 
 4. Oferir tots els estímuls necessaris perquè els infants se sentin motivats i realitzats amb l’activitat escollida. 
 5. Fomentar la cohesió com a mitjà per sentir-se membre d’un grup, afavorint el treball en equip, la col·laboració mútua i la capacitat organitzativa. 
 6. Prendre consciència de la importància de respectar, valorar i estimar el medi ambient. Fent de Lloc de Jocs una entitat sostenible. 
 7. Oferir als nens i nenes un espai on poder expressar-se. 
 8. Progressar en l’adopció d’hàbits de salut i higiene personal i valorar críticament determinats costums i conductes relatius a la salut i la qualitat de vida. Així com, la higiene, ordre i cura tant de les coses personals corn les dels altres i les de l’entitat. 
 9. Afavorir activament el creixement de l’autoestima en els infants. 
 10. Donar eines que afavoreixin el desenvolupament social i cultural dels nens i nenes. 
 11. Potenciar la creativitat, la Imaginació, la fantasia i sobretot, aprendre jugant. 

D’altra banda tenim previst introduir canvis en la forma i períodes de pagament amb l’objectiu de racionalitzar la gestió que us expliquem al final en la normativa. 

A més a més, també contactarem amb altres professionals que faran altres activitats i ho especifiquem en el breu resum que adjuntem: 

 

Proposta general d’activitats coescolars – curs 2019-2020 

ESPORTIVES: 

 • Escola de Futbol Sala 
 • Karate-do Shotokan  
 • Basket 
 • Patinatge artístic 
 • Multisport 
 • Zumba en família 
 • Ioga en família 

LUDIQUES: 

 • Manualitats en anglès 
 • Lego construccions 
 • Arts plàstiques 

ARTISTIQUES: 

 • Escola de ball  
 • Teatre 
 • Batukada 
 • Circ 

FORMATIVES: 

 • Kids&Us School of English 
 • Robòtica 
 • ORDINOGRAFIA (mecanografia amb ordinadors) 

Per a qualsevol dubte suggeriment pots enviar un email a ampafedacsantacoloma@gmail.com i estarem encantats d’atendre’t