Kids&Us school of english

COORDINADOR/A: Silvia
OBJECTIUS
: Educació en valors i aprenentatge d’idiomes mitjançant la metodologia de Kids&Us.
PARTICIPANTS: Grups reduïts, mínim 5 màxim 8 nens i nenes. SAM (P3), EMMA (P4-P5), OLIVER (1r Primària – 2n Primària), MARCIA (3r Primària)
LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aula de l’escola
HORARI: 1 hora a la setmana de 14 a 15 hores:

Dilluns: OLIVER (I4-I5); P&P; MARCIA (P1)

Dimarts: AP1, B&B, MARCIA i EMMA.

Dimecres: MARCIA (P1); P&P; SAM.

Dijous: B&B, AP1, OLIVER.
DURADA: Octubre 2019 – Juny 2020

ALTES FORA DE TERMINI: es valoren segons composició dels grups.

BAIXAS FORA DE TERMINI: comporten la pèrdua del trimestre pagat (es valoraran circumstàncies excepcionals).
MATRÍCULA
: Socis 0€ / no socis 30€
PREU MATERIAL que es cobra en una sola quota al setembre:

  • SAM, EMMA, OLIVER, MARCIA, PAM&PAUL, BEN&BRENDA: 71€
  • ANIMAL PLANET: 77€

PREU: en pagaments trimestrals: octubre, gener i abril.

  • SAM EMMA, OLIVER, MARCIA I PAM&PAUL: 65€
  • BEN&BRENDA: 81€
  • ANIMAL PLANET: 88€
  • DATA DE CÀRREC EN COMPTE: 1 a 5. REBUTS TORNATS: generen despeses de 5 €. En cas de no regularitzar pot donar lloc a la Baixa definitiva.

OBSERVACIONS: Coordinació compartida, Kids&Us school of english (Santa Coloma) i AMPA FEDAC Santa Coloma. No és una activitat del menjador. Els nens i nenes que participen en aquesta activitat poden o no quedar-se a menjar aquest dia.

Kids & Us garanteix 32 sessions al llarg del curs; s’habilitarà la corresponent coordinació perquè es puguin substituir els festius, excursions, vagues o altres circumstàncies equivalents.

Enguany el cobrament el farà directament Kids & Us mitjançant càrrec en compte.

MONITORS: Kids & Us.

EMAIL DE CONTACTE:  kidsandus.ampafedacsantacoloma@gmail.com

Petits Enginyers

COORDINADOR/A: Monica Saez Santiago.
Objectius:

– Brindar els continguts necessaris perquè els alumnes que es troben allunyats dels avançaments tecnològics no quedin encara més desplaçats en la seva capacitació d’un futur cada vegada més tecnificat.

– Descriure què és un robot, quin paper tenen en la nostra societat i en l’entorn educatiu.

– Reconèixer els components bàsics d’un robot i el seu funcionament.

– Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall d’habilitats incloses com: ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques

Participants: Grups reduïts de primària i l’ESO. Màxim 8 persones.
Lloc ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aula de l’escola

Horari: Un o dos dies a la setmana. Dilluns a dijous 17’15 a 18’15 h.
Durada: Octubre 2019 – Maig 2020
Materials: 15€ a càrrec de l’AMPA.
PREU: 208€/any (soci) – 248€/any (no soci).
GRUPS: mínim 5 alumnes per grup.
OBSERVACIONS: La activitat es realitzarà a l´aula de l´escola on hi hagin els ordenadors. Cada grup estarà dividit en petits grups de treball de 3/4 nens màxim.

MONITORS: Lloc de Jocs.

EMAIL DE CONTACTE: tech.ampafedacsantacoloma@gmail.com

Ordinografia (mecanografia amb ordinadors)

COORDINADOR/A:
Objectius:

Participants: ESO.
Lloc ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: Aula de l’escola

Horari: Divendres de 15’00 a 16’’00.
Durada: Octubre 2019 – Gener 2020 (20 hores)
Materials: Els ordinadors els posaria la escola.
PREU: 199€ (soci) – 239€/any (no soci).
GRUPS: mínim 5 alumnes per grup.
OBSERVACIONS: La activitat es realitzarà a l´aula de l´escola on hi hagin els ordenadors.

MONITORS: Tau.