Els nois i noies de la coescolar de Robòtica que organitza l’AMPA FEDAC Santa Coloma, han finalitzat el curs amb èxit i han rebut el seus diplomes com a petits enginyers i petits científics. Qui sap si entre ells hi ha un jove Dennis Ritchie, Linus Torvalds, Tim Berners-Lee o un Steve Jobs. El que si és cert és que han fet de tot. Per acabar agrair a Joaquin el seu treball i paciència envers tots, i animar-vos a reservar la vostra plaça per al curs que ve.