Presentació activitat coescolar de Robòtica per a Petits Enginyers

Benvolgudes famílies,

Amb l’activitat coescolar de Robòtica per a PETITS ENGINYERS volem oferir una innovadora i divertida activitat basada en LEGO EDUCATION per als alumnes de cinquè, i sisè de primària.

D’acord amb el projecte educatiu de l’escola, volem contribuir per mitjà de la ROBÒTICA, al desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències clau a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge, l’ús de la robòtica i la programació, connectant i donant resposta a les noves demandes educatives del segle XXI. Podran dissenyar, construir i programar ells mateixos el seu propi robot. A partir d’activitats dirigides fomentarem el desenvolupament de la creativitat, formant persones dinàmiques, capaces d’aportar solucions innovadores als reptes que se li presentin. 

QUINS BENEFICIS, EN TERMES GENERALS, APORTA AQUESTA ACTIVITAT?

• Aprendre els fonaments de la robòtica i la programació.
• Aconseguir que els nens i nenes usin la tecnologia com un mitjà per crear solucions, en lloc de ser solament consumidors de la mateixa.
• Millorar la seva capacitat d’abstracció.
• Resoldre problemes treballant en equip, estimulant la seva capacitat de socialització.
• Desenvolupar la seva motricitat fina i la seva intel·ligència espacial construint els robots amb peces de LEGO.
• Desenvolupar la lògica de resolució de problemes a través de la programació.
• Establir relacions amb persones del seu equip ampliant el seu camp de interacció.

COM HO FAREM?

Mitjançant activitats dirigides, adaptades al ritme d’aprenentatge i interès de cada nen, per superar tots els reptes amb il·lusió, creativitat, enginy i molta imaginació. Treballarem el disseny, la construcció i la programació de robots avançats, amb servomotors, sensors de llum, tacte, etc Realitzarem els nostres propis projectes com per exemple un robot que resolgui laberints, el joc del caçador i la presa, lluita de SUMO, etc.