Construcció i programació. Resoldre el laberint

PROJECTE SESSIÓ 15,16 i 17

Idea principal:
Realitzar la programació robot.

Objectius:
– Plantejament de la programació del robot.
– Esbrinar la millor manera de solucionar el problema plantejat.
– Entendre l’ordre de jerarquia dins la programació.

Treball:
Vam plantejar una idea inicial de com resoldre el problema però més tard vam haver de modificar-ho ja que no vam enfocar bé la jerarquia del problema. Finalment, vam fer un robot que quan s’apropava massa a la paret s’allunyava d’aquest i, contràriament, quan s’allunyava massa tornava a apropar-se. A més, en cas que el robot trobés una paret amb el sensor de davant, girava. Si hi havia alguna paret en el lateral el robot girava en la direcció oposada.

Resultats: