Nou projecte: Orientació

PROJECTE SESSIÓ 13 i 14

Idea principal:
Inici d’un nou projecte: programació un robot que resolgui laberints.

Objectius:
-Plantejament del nou projecte.
-Començament de la construcció del robot.

Treball:
Visualitzar com seria un robot que fos capaç de resoldre laberints i començar la construcció d’aquest.

Resultats: