Introducció de randooms a la programació.

PROJECTE SESSIÓ 8

Idea principal:
Introducció de randooms a la programació.

Objectius:
-Introducció de la funció randoom.
-Implementació de la funció randoom.

Treball:
Vam introduir la funció randoom al programa per tal de fer que fos més difícil rastrejar per part del rival.

Resultats: