Continuar amb la programació per blocs del robot.

PROJECTE SESSIÓ 7

Idea principal:
Continuar amb la programació per blocs del robot.

Objectius:
-Plantejar la estratègia del robot de cada equip.
-Implementar la estratègia decidida.

Treball:
Vam començar a pensar estratègies d’atac individualment per cada equip i a veure com podríem implementar-les. Un cop fet el primer esborrany vam començar a fer les primeres proves.

Resultats: