Programació de diversos sensors simultanis

PROJECTE SESSIÓ 5

Idea principal:
Programació de diversos sensors simultanis

Objectius:
-Aconseguir el repte de la sessió anterior
-Introducció de condicionals dintre de condicionals

Treball:
Vam dur a terme dos reptes que consistien en:

-Primer repte: consistia en fer que el robot resseguis la línea del circuit dibuixat al terra.
-Segon repte: consistia en que el robot resseguís la línea i es detingues si el sensor d’infraroig detectava un objecte.

Resultats: