Primer contacte amb el sensor de colors

PROJECTE SESSIÓ 4

Idea principal:
Primer contacte amb el sensor de colors

Objectius:
-Aprendre el funcionament i la programació del sensor de color
-Introducció de condicionals

Treball:
El treball del projecte de la sessió 4 va consistir en dos reptes:

-Primer repte: va consistir en programar el robot per tal que circulés i quan el sensor de color detectés el vermell el robot es detindria i seguiria circulant quant el vermell desaparegués.
-Segon repte: vam programar el robot per tal que resseguís un recorregut dibuixat al terra, en aquest cas quan el sensor detectava negre un motor anava més ràpid que l’altre i si no ho detectava tot el contrari. Malauradament no ho vam aconseguir.

Resultats: