En aquesta guia trobareu un recull de tota l’oferta de formació professional de les Escoles Cristianes de Catalunya adherides a la FECC. Això inclou els cicles formatius de grau mitjà, els cicles formatius de grau superior i els ensenyaments en règim especial.

La diversitat de cicles formatius que disposa el sistema educatiu actual permet escollir l’opció més adient per a cada situació, i així obtenir una titulació  que facilita la progressió en el mateix sistema i la incorporació en el mercat laboral.

L’oferta de Formació Professional a les Escoles Cristianes de Catalunya adherides a la FECC és de 47 centres distribuïts en 26 municipis i amb una previsió d’oferta de cicles de FP amb 75 títols diferents, i de 23 famílies professionals.

Aquest document consta de dues parts :

– Oferta prevista de cicles formatius per al 2014/15, conté la relació de títols que oferim, i les escoles on és previst que es puguin cursar el curs vinent.
– Relació d’escoles de FP per al 2014-15, amb les adreces de contacte.

Confiem que la guia 2014-15 us resulti d’utilitat

Descarrega’t el catàleg complet en format PDF

T’ajudem a triar escola