Condicions d’ús

El Carnet de l’AMPA és d’ús exclusiu de la família titular, motiu pel qual solament la família titular del carnet es pot beneficiar dels avantatges que aquest ofereix. S’entén com a beneficiaris tant el pare com la mare i/o els tutors legals i els nens inscrits a l’escola FEDAC Santa Coloma i socis de l’AMPA FEDAC Santa Coloma.

El carnet tindrà una validesa compresa entre els cursos 2015-2016 i 2018-2019 tots dos inclosos.

L’AMPA FEDAC Santa Coloma no es fa responsable, en cap cas, del mal ús que pugui fer-se del carnet.

L’AMPA FEDAC Santa Coloma no es fa responsable de les modificacions en ofertes o cancel•lacions que es realitzin per part de tercers.

Es lliurarà només un carnet per família.

En cas de pèrdua o qualsevol altra circumstància es podrà sol•licitar una còpia del carnet abonant 1’50€ per despeses de gestió.

Per a qualsevol dubte o suggeriment contacta amb nosaltres