288px-Icono_AlertaEstà totalment prohibit realitzar qualsevol enregistrament o fotografia dels nens durant la pràctica de l’activitat coescolar a l’interior de l’escola FEDAC Santa Coloma o de l’Escola Fray Luis de León sense l’autorització expressa de l’AMPA FEDAC Santa Coloma. L’incompliment d’aquesta norma porta amb si l’expulsió del nen de l’activitat.