Cooperació entre família i escola, fonamental per a l’èxit acadèmic

Enseñanza-actual

Ens prenem la llicència de publicar aquesta imatge, no creiem en la dita que afirma “Temps passats van ser millors”, però de vegades dóna que pensar

Establir un vincle constant i construir unes bones relacions influeix de forma positiva en els resultats dels estudiants.

Pares i docents comparteixen el mateix objectiu: educar als alumnes. Però de vegades el camí que prenen els uns i els altres per aconseguir-ho difereix de forma substancial i és contradictori. Per aconseguir la mateixa meta, el centre ha d’afavorir la participació dels progenitors i proporcionar-los els mitjans necessaris per estrènyer els vincles amb els membres de la comunitat educativa. La cooperació és fonamental perquè el desenvolupament acadèmic de l’estudiant sigui coherent. Els pares han d’implicar-se en el funcionament de l’escola i participar en les activitats comunes que es proposin.

Pares i docents comparteixen la responsabilitat de l’educació de fills i alumnes. Les dues parts han de cooperar i relacionar-se perquè la trajectòria acadèmica del nen es desenvolupi de forma coherent i en una mateixa direcció.

Totes les recerques i estudis realitzats entorn de les relacions entre família i escola posen de manifest que mantenir un vincle estret i de participació té un important impacte en els resultats educatius de l’estudiant. S’ha de considerar llavors la cooperació entre pares, docents i centre escolar com una eina efectiva per frenar el fracàs educatiu i aconseguir l’èxit acadèmic.

Els estudiants milloren les seves qualificacions, tenen una actitud més favorable cap a les tasques escolars i una major autoestima.

Implicació dels pares i docents

Els pares i professors són els principals actors en el procés de cooperació entre família i escola. Tots dos han de mantenir una actitud oberta i de participació per aconseguir que la comunicació sigui fluïda i eficaç.

Pautes per a pares

 • Atendre la demanda de tutories o sessions individuals dels docents. Preparar amb antelació les entrevistes perquè siguin el més fructíferes possibles.
 • Respectar la figura del docent i valorar les seves opinions i recomanacions respecte al desenvolupament acadèmic o social de l’estudiant.
 • Implicar-se en les tasques escolars de l’alumne a casa i informar als tutors si sorgeixen problemes importants en la seva realització.
 • Informar als docents o al centre de qualsevol alteració familiar o de la llar que pugui influir en el desenvolupament acadèmic de l’estudiant.
 • No banalitzar davant dels fills les activitats escolars o emetre crítiques negatives sobre els docents en la seva presència.
 • Participar en la mesura de les seves possibilitats en les activitats extraescolars que proposi el centre.

Pautes per a professors

 • Interessar-se per la situació familiar de l’alumne per obtenir la informació necessària que li ajudi a atendre les seves necessitats individuals.
 • Escoltar les inquietuds dels pares i proposar-los solucions i idees educatives per implementar a casa amb els seus fills.
 • Utilitzar amb ells un llenguatge adequat i comprensible que els permeti entendre els conceptes que es tracten.
 • Fer ús de la informació i idees que els transmeten els pares.
 • No cridar sempre a les famílies per formular queixes, sinó també per mostrar la seva satisfacció pel bon comportament o els resultats positius de l’alumne.
 • Adoptar acords conjunts sobre les estratègies acadèmiques més adequades per millorar o mantenir el rendiment acadèmic de l’estudiant.

 

Aquest és un resum de l’article publicat en EROSKI CONSUMER el 28 de març de 2010
Marta Vázquez-Reina

 

També et pot interessar...

Comments are closed.