La CCAPAC, en defensa de l’escola concertada davant el qüestionament de la LEC

Venim advertint reiteradament del qüestionament que des de determinats àmbits polítics s’està fent del model educatiu sorgit del consens de la LEC, amb iniciatives que clarament suposen un atac a l’escola concertada en general, i a l’escola cristiana en particular, que plantegen temes com un major control de l’administració pública sobre els projecte educatius dels centres; sembla, doncs, que només allò públic és bo.

A tall d’exemple, en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Barcelona, el Consell Escolar municipal de la ciutat va proposar un document que, en general, donava suport al PAM, que s’enfoca en termes alineats amb als esmentats anteriorment. Des de la CCAPAC vàrem emetre un vot particular per deixar clara la nostra disconformitat. Us presentem el text d’aquest vot particular per tal que conegueu la postura que defensem, més enllà del cas de la ciutat de Barcelona, i us pugui ser d’utilitat en els vostres espais de reflexió i anàlisi i en els vostres entorns més propers.

Consideracions sobre el Pla d’Actuació Municipal de Barcelona 2016-2019 en l’àmbit de l’educació i coneixement.

Partim del fet que moltes de les actuacions i propostes contingudes al pla d’Actuació Municipal són competència del Consorci d’Educació de Barcelona, que com a ens de caràcter públic resta subjecte a l’ordenament.

Dit això, no podem compartir la priorització que es dóna als centres de titularitat pública, oblidant completament els centres concertats, que conjuntament formen el servei d’educació de la ciutat i del país.

El document denota no només un cert menyspreu a l’acció de titularitat no pública -la qual ni tan sols és tinguda en consideració, com si només la gestió de titularitat pública fos positiva per a l’educació dels infants-, sinó que, a més, obvia de forma flagrant que l’ordenament jurídic vigent conforma un servei d’educació constituït per una xarxa plural de centres educatius de titularitat pública i de titularitat privada, que és el resultat de la tradició educativa i social del país i que presten aquest servei en règim de complementarietat. Ignorar aquest ordenament i, el que és pitjor, executar accions que el vulneressin, constituiria una violació de la normativa, amb les conseqüències que se’n poguessin derivar.

Constatem que l’escola concertada és un element positiu del sistema, al qual aporta pluralitat i diversitat,
formant part essencial d’un model d’èxit, al servei de l’educació dels infants del nostre país i reconegut
legalment.
Estem convençuts que aquest model plural necessita la col·laboració pública-privada. Podem estar d’acord que l’educació necessita més recursos en tots els àmbits. Però cal equilibrar-los. Es parla sovint d’universalització de l’educació gratuïta, però això avui no és cert. Als centres concertats aquesta gratuïtat no està garantida: malgrat el mandat legal que així ho imposa, no reben de l’Administració un finançament suficient, i s’ha de recórrer a la col·laboració de les famílies, respectant sempre la seva potestat, perquè hi donin suport per tal d’oferir el servei educatiu que proposa o que pretén i, sovint, per garantir una supervivència que hauria de restar compromesa per la pròpia Administració.

Estem d’acord que els recursos públics s’han d’orientar a garantir l’equitat educativa i la igualtat d’oportunitats, però aquests recursos, tal com imposa el nostre ordenament, també han de garantir la diversitat i la llibertat d’elecció d’educació que les famílies volen per als fills i filles.

I, evidentment, cal trobar camins de gestionar de manera eficient aquesta dialèctica igualtat d’oportunitats vs. pluralisme i diversitat. No són en absolut incompatibles. L’escola cristiana està plenament compromesa amb la igualtat d’oportunitats. I estem convençuts que la diversitat també forma part d’aquesta igualtat d’oportunitats. Perquè si no és així, i allunyant-se de la lletra i de l’esperit que han conformat el nostre sistema educatiu, es confon la igualtat d’oportunitats amb un uniformisme que està molt a prop d’un adoctrinament uniformitzador, que tendeix a eliminar la diferència, a matar el talent i la vivència d’uns valors que formen part intrínseca de l’educació que volem per als nostres infants.

És per tot això que, sobre el Pla d’Actuació Municipal de Barcelona 2016-2019 en l’àmbit d’Educació i Coneixement, considerant que el nostre sistema educatiu es plural i procura que l’educació esdevingui pedra angular d’una societat diversa i més justa, on tothom hi tingui cabuda, ha de sumar per tal de fer-la progressar.

Proposem, doncs els següents punts:

  • Constatar i ratificar que el servei educatiu és constituït per una xarxa plural de centres educatius de titularitat pública i de titularitat privada, que el presten en règim de complementarietat.
  • Reconèixer el valor afegit que suposa per al sistema educatiu una acció de col·laboració públicaprivada.
  • Treballar per incrementar el finançament públic de l’escola concertada, de manera que el factor econòmic no esdevingui un element diferencial en l’elecció de centre per part de les famílies, i pugui focalitzar-se en el projecte educatiu que s’ofereix, amb els seus elements diferencials propis.
  • Garantir una oferta diversa quant a proposta de models i valors a totes les zones educatives, de manera que satisfaci el dret dels pares i mares a triar l’escola i el model educatiu que volen per als fills i filles en un marc de diversitat, pluralitat i llibertat.

Font: Butlletí – 51 CCAPAC


Los padres también lloran

Ocultar a los menores las emociones negativas en casa es una factura que los niños pagan después cuando llegan los problemas

Por Javier Ricou en LA VANGUARDIA

img_cgallego_20160329-200057_imagenes_lv_getty_gettyimages-494326705-kmhE-U40735078273TMB-992x558@LaVanguardia-Web

Los padres también lloran y deben de hacerlo delante de sus hijos. Pero a muchos progenitores les cuesta adoptar ese papel. Proteger a los menores de las emociones negativas es un error, consideran los expertos en el aprendizaje de las emociones, pues el niño tiene que estar preparado tanto para celebrar las buenas noticias como para digerir las malas. “No llorar delante de los hijos u ocultarles estados de tristeza es un flaco favor hacia ellos”, indica Francesc Núñez, sociólogo de la Universitat Oberta de Catalu-nya (UOC).

Continue reading


FESTA DE LA PRIMAVERA 2016. Gràcies

Benvolgudes famílies. Una vegada reposats d’una jornada tan intensa com la viscuda el dissabte passat, només podem donar les gràcies a tots els que van assistir i van participar en les activitats que teniem programades per vosaltres. El fet de fer-les coincidir amb la Diada de Sant Jordi, va fer que fos un dia molt especial.

La sessió de Zumba simplement espectacular, esport i diversió a càrrec de la instructora Ana María Griñón. Vull destacar la participació de noves mamis i dels seus nens i nenes, benvingudes!

El concurs de Dibuix va registrar una molt bona participació amb més de 60 dibuixos. El Contacontes, el mural de la primavera a càrrec de FUTURGRAMA, i l’espai d’intercanvi de llibres, el racó dels desitjos, el “fotocool” medieval a càrrec de les noies de la Junta de l’AMPA , tot es va desenvolupar tal com estava previst.

Per tot això, MOLTES GRÀCIES! ja que sense vosaltres res d’això seria possible.

Us deixem algunes fotos que vam fer durant la festa. Fins aviat!

Nota: Comencem a preparar la festa de Fi de Curs, aquest any ho celebrarem en TORRIBERA COMPLEX ESPORTIU… seguirem informant  🙂


Nota informativa

Benvolgudes famílies, per motius relacionats amb l’organització i preparació de la Festa de la Primavera del dissabte 23 aquesta tarda no us podrem atendre a l’escola d’una manera presencial . Per a qualsevol consulta envia un email a ampafedacsantacoloma@gmail.com


Declaració institucional per l’eradicació de l’assetjament escolar als Centres Educatius i Espais Infantils i Juvenils

Benvolgudes famílias, us fem arribar la declaració institucional per l’eradicació de l’assetjament escolar als centres educatius i espais infantils i juvenils, que va ser aprovada el passat 4 d’abril, pel Ple Municipal, per unanimitat dels 27 regidors assistents.

Photo 20150907160202015


Calendari escolar del curs 2016-2017

ense_17El DOGC ha publicat aquest matí la resolució per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Pots consultar el dades i amb ells començar a configurar l’agenda per al proper curs a través d’aquest enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/calendari-escolar/curs-2016-2017/