Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August ordenant que es fes un cens de tot l’imperi. Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Siria. Tothom anava a inscriure’s a la seva població d’origen. També Josep va…

Diuen que és Nadal, la gran festa de l’amor, la gran festa de la pau, de l’alegria, de la família, l’entranyable misteri de la vinguda d’un Déu encarnat, en l’inocència d’un infant. “El poble que avança a les fosques ha vist una gran llum” L’ha…