Consell Escolar

La Junta Directiva de l’AMPA FEDAC Santa Coloma vol donar l’enhorabona a les dues noves representants de les famílies en el Consell Escolar, es tracta de Mª Angeles Aranda i de Sheila Fernández, els desitgem que tinguin sort i encert a l’hora de representar a totes les famílies de l’escola en el Consell Escolar.


Procés de renovació del Consell Escolar del Centre

A TOTS ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
El Consell Escolar és l’òrgan de govern més important de l’escola i té, entre d’altres, un objectiu molt important: vetllar pel bon funcionament de l’escola tot garantint la participació dels diferents estaments que formen part de la Comunitat Educativa.

Tal i com determina la normativa vigent, les persones que en formen part són elegides per quatre anys , però cada dos cal procedir a la renovació parcial d’aquest òrgan.

Aquest any correspon renovar-lo de la següent manera:

REPRESENTANTS DELS PARES
el sector pares ha d’elegir DOS representants d’entre els candidats

REPRESENTANTS DELS ALUMNES
el sector alumnes ha d’elegir DOS representants d’entre els candidats.

REPRESENTANTS DELS PROFESSORS
el sector dels professorat ha d’elegir DOS representants: UN d’entre els candidats d’Educació Infantil i Primària i UN d’entre els candidats d’Educació Secundària Obligatòria.

Us informen que avui dimecres, 9 de novembre de 2016 s’inicia el procés electoral per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, el qual finalitzarà el 20 de desembre amb la Constitució del nou Consell Escolar.

Tot el procés electoral de renovació del consell s’anirà publicant en el tauló d’anuncis que hi ha a l’interior de la porteria principal del Centre.

A data d’avui hi ha els següents documents:

– Normes de procediment per a la renovació del Consell Escolar.
– Composició de la Comissió Electoral
– Cens de cada sector: pares, mares i alumnes.
– Calendari electoral
– Dates de les eleccions

Qualsevol reclamació sobre el cens electoral, s’ha d’adreçar per escrit a la Comissió Electoral, abans de les 17 hores del dia 11 de novembre i lliurar-les a porteria.

Des del dia 9 de novembre fins a les 17 hores del dia 18 de novembre, les persones interessades en ésser representants del seu sector del Consell Escolar, han de lliurar la seva candidatura a la porteria del Centre perquè la facin arribar a la Comissió Electoral. La butlleta de candidatura la podeu trobar impresa a la mateixa porteria.

El dia 18 de novembre comença el període de reclamacions a les candidatures, fins a les 17 hores del dia 22 de novembre. El dia 24 de novembre es publicarà al tauló d’anuncis la llista de candidats de cada sector.

El dia 1 de desembre es celebraran les eleccions.

Us recordem que la vostra implicació en aquest òrgan és molt important per al bon funcionament de l’escola i per això us animem a presentar les vostres candidatures i a donar-hi el vostre suport. Totes les persones que formen part de la Comunitat Educativa són convidades a participar d’una manera activa en aquestes eleccions.

Volem agrair als membres del Consell Escolar actual les seves aportacions i la seva col·laboració, especialment als representants dels pares Sra. Montserrat Redondo i la Sra. Roser Moraleda, als representants dels professors Sra. Pepi Serra i Sra. Glòria Izquierdo i als representants dels alumnes, Srtes Marta Gil i Paula Clua que finalitzen el seu servei a l’escola durant aquests anys participant en les reunions del Consell .

Atentament

Carme Bartrolí Molina
Directora FEDAC Santa Coloma

 


Resultats eleccions Consell Escolar sector: Pares d’alumnes

Amb una participació menor de l’esperada, tenint en compte la importància del que avui es votava, els resultats han estat els següents:

· Elisabet Vilella Caballería, 37 vots
· María Ángeles Aranda Navarro, 25 vots
· 1 vot nul

En conseqüència, ha estat triat com a representant dels pares i les mares de l’escola FEDAC Santa Coloma en el Consell Escolar a Elisabet Vilella Caballería.

La junta directiva de l’AMPA FEDAC Santa Coloma vol donar l’enhorabona a Elisabet Vilella Caballería i desitjar-li molta sort.


26N – Eleccions al Consell Escolar

El dia 26 de Novembre es celebraran les eleccions al Consell Escolar

El Consell Escolar és l’espai de participació determinant que tenen les famílies per intervenir en la gestió, funcionament i govern del centre educatiu. Perquè els pares i mares tenim veu i vot per decidir l’escola que volen per als seus fills i filles. Perquè els consells escolars són l’òrgan amb representants de tota la comunitat educativa.

Necessiteu més motius per participar a les eleccions ?

Les candidates a representar les famílies són:

 

ELISABET VILELLA CABALLERIA
mare de l’alumne Sergi Mayor Vilella de 4t de primària

MARIA ANGELES ARANDA NAVARRO
mare de l’alumna Irene Pérez Aranda de 2n de primària

Les famílies podeu passar a votar

De 08:45 A 10:00

De 12:30 A 13:30

De 15:00 A 15:30

De 16:30 A 17:30

LES MESES ESTARAN A LA PORTERIA GRAN

CALDRÀ PRESENTAR EL DNI

Poden votar els dos representants legals de l’alumne (pare i mare)


Renovació parcial del Consell Escolar del centre

Benvolguts pares i mares dels/les alumnes

Com bé sabeu , el Consell Escolar és un dels òrgans de govern de l’escola i té, entre d’altres, un objectiu molt rellevant: vetllar pel bon funcionament de l’escola tot garantint la participació dels diferents estaments que formen part de la Comunitat Educativa.

Tal i com determina la normativa vigent, les persones que en formen part són elegides per quatre anys però cada dos, cal procedir a la renovació parcial d’aquest òrgan. Enguany ens pertoca renovar el 50% del sector pares i mares. Com ja sabeu el vostre col•lectiu està format per 3 membres elegits en votació a partir del cens que es publica i un altre que pertany a la junta de l’AMPA, en conseqüència aquest curs només s’haurà d’elegir a un sol membre.

Les eleccions tindran lloc el dia 26 de novembre. La informació necessària la podreu consultar en el tauler d’anuncis de l’escola, així com el llistat del cens escolar, en el que haureu de comprovar que apareguin els vostres noms correctament.

Cal que presenteu les vostres candidatures entre el 4 i el 7 de novembre a l’escola, mitjançant una butlleta que, als interessats, us serà facilitada pel mateix centre.

Us recordem que la vostra implicació en l’escola en general i en aquest òrgan en particular és molt important i necessària per al bon funcionament de la nostra tasca educativa i per això us animem a presentar candidatures i a donar-hi el vostre suport.

Us agraïm a l’avançada la vostra col•laboració.

Atentament

Carme Bartrolí
D. General del centre