L’Escola Cristiana denuncia la congelació dels diners que rep per funcionament

Per Catalunya Religió. Dm, 25/04/2017

El butlletí setmanal de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya denuncia la congelació per cinquè any consecutiu del mòdul de despeses de funcionament que rep del Departament d’Ensenyament. El sistema actual de concerts preveu una aportació econòmica a cada escola concertada que hauria de cobrir les despeses de funcionament i fer efectiva la gratuïtat de l’ensenyament per als pares que esculen un centre concertat. Els professors de les escoles concertades cobren la seva nòmina directament del Departament d’Ensenyament però la resta de despeses del centre s’han de cobrir amb el mòdul de funcionament.

Fins el 2007 aquesta aportació de la Generalitat creixia de forma paral·lela a l’IPC, tot i que sempre per sota. Però des de llavors s’ha reduït o congelat l’import, encara que els costos de funcionament del centre hagin pujat. Els nous pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2017 mantenen la congelació d’aquest import.

El manteniment de l’edifici, la renovació de les instal·lacions, el personal no docent, el material, les factures de subministraments o de la neteja són alguns dels costos que cobrir les escoles amb aquest mòdul. Actualment la Generalitat destina 5.974,85 euros anuals per cada aula concertada, el mateix import que el 2011, que ja s’havia reduït el 2008.

Un descens real
Segons la Fundació Escola Cristiana des de l’inici de la crisi l’import aquest mòdul ha patit en termes reals un descens d’almenys l’11%. Alhora, mai no ha cobert totes les despeses reals de funcionament d’un centre escolar concertat i està molt per sota del cost de manteniment d’un centre públic. Concretament estimen que els diners que reben les escoles concertades cobreixen al voltant d’un 70% del cost real del manteniment del centre. La diferència és l’import que han de cobrir les quotes dels pares o les aportacions de les fundacions que sostenen els centres.

Per això consideren que la congelació d’aquest mòdul dificulta “garantir la gratuïtat real del mòdul econòmic del concert, una obligació que fins al moment no ha estat satisfeta” i consolida una situació en “la despesa de l’Administració pública per alumne en un centre concertat és inferior a la meitat que la d’un centre públic”. També les Ampa de les escoles cristianes demanen la publicació del cost real per l’administració de cada plaça escolar.


Abans d’opinar, informa-te’n. Tria Escola Cristiana

En el marc de la campanya “Tria Escola Cristiana”, ens han demanat que fem difusió d’aquest vídeo. L’AMPA FEDAC Santa Coloma com a membre de la  Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Pares de Catalunya (CCAPAC) ho fem amb entusiasme coneixedors del treball que estan realitzant. Aquest vídeo està adreçat a gent que coneix poc les escoles cristianes o que en pot tenir una imatge distorsionada.

logo-escola-cristiana


Catàleg d’ensenyaments professionals. Oferta 2014-2015

En aquesta guia trobareu un recull de tota l’oferta de formació professional de les Escoles Cristianes de Catalunya adherides a la FECC. Això inclou els cicles formatius de grau mitjà, els cicles formatius de grau superior i els ensenyaments en règim especial.

La diversitat de cicles formatius que disposa el sistema educatiu actual permet escollir l’opció més adient per a cada situació, i així obtenir una titulació  que facilita la progressió en el mateix sistema i la incorporació en el mercat laboral.

L’oferta de Formació Professional a les Escoles Cristianes de Catalunya adherides a la FECC és de 47 centres distribuïts en 26 municipis i amb una previsió d’oferta de cicles de FP amb 75 títols diferents, i de 23 famílies professionals.

Aquest document consta de dues parts :

– Oferta prevista de cicles formatius per al 2014/15, conté la relació de títols que oferim, i les escoles on és previst que es puguin cursar el curs vinent.
– Relació d’escoles de FP per al 2014-15, amb les adreces de contacte.

Confiem que la guia 2014-15 us resulti d’utilitat

Descarrega’t el catàleg complet en format PDF

T’ajudem a triar escola