El 2 d’abril tenim FestAMPA. Inscripcions a www.ampas.cat. Tota la comunitat educativa de l’escola cristiana de Catalunya hi és convidada. Volem compartir la festa tots junts: Pares i mares, professors, col·laboradors, nois i noies, … Tots junts ens encomanarem IL·LUSIÓ, COMPROMÍS I PASSIÓ. I tu,…