Benvolgudes famílies:

Com ja sabeu el passat dilluns vam tenir una xerrada informativa a càrrec dels Mossos d’Esquadra sobre el tema Interent Segura. A més de la part presencial, que va ser molt interessant, aquests professionals ens han deixat una documentació que creiem que pot ser molt interessant per a totes les famílies, sobretot per a aquelles que tenen fills i filles en edat d’iniciar-se en aquest món o que ja en fan un ús quotidià.

INTERNET SEGURA: COM XATEJAR DE FORMA SEGURA
Resum del taller

  • Resum del taller
  • Pren decisions:
  • Consells per a pares i educadors
  • Adreces i telèfons d’interés

1) Ves amb compte en qui confies en linia i recorda que alguns “amics” en llnia són
realment estranys. Esquiva’ls.

2) Manlé en secret la teva informació personal en completar el teu perfil o xat en linia
(norn. adreca, número de teléfon, número de móbil, adreca de correu electrónic privat,
fotografia), encara que te la demanin.

3) No descarreguis arxius adjunts (fotografies, documents, música, … ) que t’envim per
xat persones desconegudes. Poden infectar el teu equip i prendre el control d’aquest.

4) Recorda que sempre pots sortir del xat per evitar situacions no desitjades. o canviar
el teu nom d’usuarl.

5) Bloqueja les persones amb qui no vulguis xatejar.

6) Pensa abans de contestar als missatges privats.

7) No utilitzis el teu nom real, sinó un alies (peró pensa’I bé perqué no cridi l’atenció
de forma equivocada).

8) Actua si creus que els teus arnlcs es troben en perlll.

9) Aprén a mantenir i guardar una copia de la conversa en el xat alxo pot ser útil si
has de denunciar d’alguna situació que es produe xi.

10) Denuncia qui viola les regles que estableíx la sala de xat.

11) Ves en compte si vols quedar amb persones que només coneixes d’un xat. Si
finalrnent decideixes fer la !robada, demana a un familiar o amic que t’acompanyi ·si
més no en la primera trabada. Queda sempre en un lloc públic. Porta sempre un
teléfon móbil que estigui connectat. Tingues cura de les teves pertinences personals.

Si trobes persones excessivament amables. Casualment tenen els mateixos
gustos per la múslca, les películes, actors … Els assetjadors són amables al
príncipí i canvien sobtadament a desagradables.

Atura en sec la comunicació quan sospitis que hi ha moltes contradiccions i
inconsisténcies amb les histories d’un nou amíc (de sobte resulta ser mes gran
del que deia al principi).

Si sospites d’alguna cosa estranya, seguelx la leva íntuïcíó i comenta-ho a
un adult de confiança.

Es diu que els adolescents que parlen de sexe amb estranys a la xarxa tenen
més probabilitats d’entrar en contacte amb els assetjadors sexuals. Quan per qualsevol excusa surt el contingut sexual hauries d’avlsar-ho a algun adult de confiança o aturar en sec la conversa.

Compteu amb adults de confiança (pare, mare o educadora) si us sentiu
amenaçats per algú que us contacta per la xarxa. Els mossos sempre us
ajudaran i els interessa saber el lloc web en qüestió on aixó passa per evitar
altres casos.

A Internet no tothom és amlc

La millor manera de prevenir situacions de risc i d’ajudar els menors a navegar amb seguretat per la xarxa és:

Feu-los conscients de les avantatqes i desavantatges que ofereix Internet.

Eduqueu-los perqué sápíquen navegar de manera responsable 1 segura.

Doneu-los estratégies perqué pcguin protegir-se sois de possibles perills de la xarxa.

Familiaritzeu-vos amb l’ús d’lnternet.

Parleu obertament amb els menors so ore l’ús d’ Internet.

Navegueu perla xarxa arnb els vostres fills ílo alumnes.

lnformeu-vos sobre les eines de control.

Establiu regles básiques de seguretat a la llar i al centre educatiu .

Feu servir llocs web segurs.

Poseu l’ordinador en espais oberts.

http://www.gencat.cat/mossos

http://www.internetsegura.cat

http://iovecat.gencat.cat/ca/temes/tecnologla/seguretat-a-ia-xarxa/

http://www.centrointernetsegura.es/index.php

http://www.protegeles.com/

http://www.edu365.cat/internetsegura/index.htm

http://Jovecat.gencat.cat/ca/detalls/Notícia/MediaKids

http://www.yocontrolo.es/en index.php

EN CAS D’EMERGÉNCIA TRUQUEU AL :112