ESCOLA de BÀSQUET

Un curs més apostem per l’esport com a activitat coescolar, en aquesta ocasió es tracta del bàsquet. Continuem col·laborant amb el bàsquet colomenc a través del club GRAMENET B.C. que tan bons resultats ens està donant si tenim en compte que alguns dels seus jugadors, tant en categoria femenina com a masculina han sortit de la nostra escola.

Dades de l’activitat

A qui va dirigida aquesta activitat?
Per raons d’espai aquesta activitat es veu limitada a la franja d’edat compresa entre P4 i 2n de primària.

Durada
Octubre 2015 – Maig 2016

Horari
Dimarts i dijous 17:15 a 18:15
Els nens i nenes que realitzen aquesta activitat no surtiran al carrer es quedaran al pati de l’escola a càrrec de la monitora, fins al començament de l’activitat podran prendre el berenar que portin de casa.

Preu no definitiu
Socis 165€/any – no socis 205 €/any  (Encara no disposem de les dades sobre el preu definitiu de l’activitat)
Preinscripció / Reserva de plaça: 25€ (Aquesta quantitat es descomptarà en formalitzar la matrícula)

Grups
Màxim 10-12 places.

Coordinació
GRAMENET B.C.  i AMPA FEDAC Santa Coloma

Més informació ampafedacsantacoloma@gmail.com o tots els dimarts de 17:15 a 18:00 hores